HTML šablony

Šablony HTML vám umožňují ovládat, jaká animace patří na Web stránku a jak vypadá a přehrává se v internetovém prohlížeči. Flash šablona je textový soubor, který obsahuje neměnný HTML kód i kód šablony nebo proměnných (které se odlišují od ActionScript proměnných). Když publikujete Flash animaci, Flash nahrazuje proměnné v šabloně, které jste vybrali v dialogovém okně Publish Settings (Nastavení publikace), vaším nastavením HTML a výsledkem je HTML stránka s vloženou animací. Flash zahrnuje různé šablony vhodné pro většinu uživatelových potřeb, které eliminují potřebu editovat HTML stránku s Flash animací. Např. jedna šablona jednoduše umístí Flash animaci na vygenerovanou HTML stránku, takže ji uživatelé, pokud mají nainstalován plug-in, mohou prohlížet pomocí internetového prohlížeče. Jiná šablona dělá to stejné kromě toho, že nejdříve zjistí, jestli je plug-in nainstalován, a když ne, tak ho nainstaluje.

Jednoduše můžete použít stejnou šablonu, změnit nastavení a publikovat novou HTML stránku. Pokud jste znalí HTML, můžete za použití HTML editoru vytvářet své vlastní šablony. Vytváření šablony je stejné jako vytváření standardní HTML stránky kromě toho, že specifické hodnoty týkající se animace nahrazujete proměnnými, které začínají značkou dolar $.

Flash HTML šablony mají tyto charakteristiky: Poznámka: pokud potřebujete v dokumentu použít znak $ pro jiný účel, použijte místo toho \$.

Přizpůsobení HTML šablon pro publikování

Pokud jste v HTML zběhlí, můžete změnit proměnné HTML šablony a vytvořit tak klikací mapu, textovou zprávu, seznam URL nebo vložit vaše vlastní hodnoty pro některé z nejobvyklejších parametrů OBJECT a EMBED (pro Internet Explorer, respektive Netscape Communicator). Šablony mohou obsahovat jakýkoli HTML obsah vaší animace, ale dokonce i kód speciálních interpreterů jako je Cold Fusion, ASP a podobně.

Úprava HTML šablony pro publikaci:
 1. Pomocí HTML editoru otevřete HTML šablonu Flashe, kterou chcete změnit – je umístěna ve složce Macromedia 5/HTML.
 2. Upravte šablonu jak potřebujete. K použití implicitních hodnot nechejte proměnné prázdné.
 3. Až skončíte s úpravami proměnných, uložte šablonu do složky Macromedia Flash 5/HTML. Flash uloží změněnou šablonu pojmenovanou podle souboru animace a s příponou šablony. Např. uložení šablony pojmenované Standard.asp pro publikaci Flash animace se jménem MojeAnimace.swf vytvoří šablonu pojmenovanou MojeAnimace.asp.
 4. Abyste aplikovali nastavení šablony k vaší animaci vyberte File > Publish settings (Publikovat nastavení), vyberte panel HTML a vyberte šablonu, kterou jste upravili, Flash změní proměnné šablony pouze v šabloně vybrané v dialogovém okně Publikovat nastavení.
 5. Vyberte zbývající nastavení publikace a klikněte na tlačítko OK. Následující tabulka uvádí proměnné šablony, které Flash rozpoznává. Na definici všech tagů, se kterými tyto proměnné pracují, se podívejte na "Úprava nastavení HTML".

Tabulka

Vytvoření klikací mapy

Flash dokáže generovat klikací mapu použitím jakéhokoli obrázku a zachová funkci tlačítek, které odkazují na URL, i když je nahrazen jiným obrázkem. Pokud Flash narazí na proměnnou šablony $IM, vloží do šablony kód klikací mapy. Proměnná $IU identifikuje název souboru GIF, JPEG nebo PNG.

Vytvoření klikací mapy:
 1. Ve vaší animaci určete klíčový snímek, který pro klikací mapu použijete a označte ji #Map v panelu Frame (Rám).
 2. V HTML editoru otevřete HTML šablonu, kterou budete upravovat. Flash ukládá HTML šablony do složky Macromedia Flash 5/HTML.
 3. Uložte vaši šablonu.
 4. Vyberte File > Publish Settings (Nastavení publikace), klikněte na záložku Formát a vyberte formát pro klikací mapu—GIF, JPEG nebo PNG.
 5. Klikněte na tlačítko OK a uložte nastavení.

Vytvoření textové zprávy

Proměnná šablony $MT způsobí, že Flash vloží všechen text aktuální animace jako komentář v HTML kódu. To je užitečné pro indexaci obsahu animace a její zviditelnění pro vyhledávací služby.

Vytvoření seznamu URL

Proměnná šablony $MU způsobí, že Flash vygeneruje seznam URL odkazovaných akcemi v aktuální animaci a vloží ho jako komentář do aktuálního umístění. To umožní nástrojům pro kontrolu odkazu, aby zjistili a zkontrolovali odkazy v animaci.

Použití zkrácených proměnných šablony

Proměnné šablony $PO (pro tag OBJECT) a $PE (pro tag EMBED) jsou užitečné krátké součásti. Obě proměnné způsobí, že Flash vloží do šablony jakoukoli neimplicitní hodnotu pro nejpoužívanější parametry tagu OBJECT a EMBED, včetně (Přehrát)-PLAY ($PL), (Kvalita)-QUALITY ($QU), (Měřítko)-SCALE ($SC), (Zarovnání)-SALIGN ($SA), (Mód)-WMODE ($WM), (Font zařízení)-DEVICEFONT ($DE) a (Barva pozadí)-BGCOLOR ($BG). Viz ukázková šablona v následující části:

Ukázková šablona

Implicitní soubor html šablony, který je zde uveden jako ukázka, obsahuje mnoho běžně používaných proměnných šablony.

$TTFlash Pouze (Implicitní)
$DS
Použijte tag OBJECT a EMBED k zobrazení Flashe.
$DF
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>$TI</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY bgcolor="$BG">
  <!--URL použité v animaci-->
  $MU
  <!--použitý text v animaci-->
  $MT
  <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
   codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.ca
   b#version=5,0,0,0" ID=$TI WIDTH=$WI HEIGHT=$HE>
   $PO
   <EMBED $PE WIDTH=$WI HEIGHT=$HE TYPE="application/x-shockwave-flash"
    PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?
    P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
   </EMBED>
  </OBJECT>
 </BODY>
</HTML>
		


Předchozí Nahoru Následující